»Prevádzka Mabonex Slovakia s.r.o., Železničná 16, Krakovany (distribučné centrum)
ODBYT  
Zemková Silvia, vedúca odbytu 033/7910067, 0918/660243
e-mail: zemkova@mabonex.sk
Gašparíková Andrea, objednávky 033/7910068, 0918/660238
e-mail: odbyt@mabonex.sk
Chromiaková Andrea, objednávky 033/7910061, 0918/660251
e-mail: chromiakova@mabonex.sk
Štefancová Andrea, objednávky 033/7910060, 0918/660229
e-mail: stefancova@mabonex.sk
Snohová Jana, objednávky 033/7910065, 0918/660231
e-mail: snohova@mabonex.sk
Matejkovičová Lucia, objednávky 033/7910064, 0911/616059
e-mail:matejkovicova@mabonex.sk
Ľuboš Jurica, objednávky 033/7910063, 0918/660235
e-mail: jurica@mabonex.sk
OBCHODNÍ ZÁSTUPCOVIA  
Anna Kajanová 0918/660256
e-mail: kajanova@mabonex.sk
Oto Magál 0918/660232
e-mail: magal@mabonex.sk
Miroslava Novodomcová 0918/660242
e-mail: novodomcova@mabonex.sk
Mateja Magálová 0918/660245
e-mail: magalova@mabonex.sk
Jana Tancíková 0918/660221
e-mail: oznitra@inmedia.sk
SKLAD  
Tomáš Jančovič, vedúci skladu, logistika 0918/666084
e-mail: jancovic@mabonex.sk
»Mabonex Slovakia s.r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany
KONATEĽ SPOLOČNOSTI  
Ing. Miloš Kriho, riaditeľ
Libuša Slamková
033/7910063
SEKRETARIÁT  
Jana Kleimannová 033/7723371
fax: 033/7910062
e-mail:kleimannova@mabonex.sk
NÁKUP  
Mgr. Lucia Krihová, riaditeľka nákupu 045/5363024
fax: 045/5326976
Alena Víglaská,nákupca 0918666003
e-mail:nakup@inmedia.sk
AREA MANAŽÉRI  
Katarína Kavková, divízia gastro 0918/666081
e-mail:kavkova@mabonex.sk
   
VEREJNÉ OBSTARÁVANIE  
Jana Kleimannová 033/7723371
fax: 033/7910062
e-mail:kleimannova@mabonex.sk

Aktuality »

Dcérske spoločnosti »

inmedia
inmedia