Odovzdávanie benefičnej tomboly - Majová noc 2013

Odovzdávanie benefičnej tomboly - Majová noc 2013

 Ešte raz ďakujeme v mene Rebecci Kališovej a jej rodiny Vám všetkým,

ktorí ste jej spolu s nami, počas nádhernej Májovej noci, pomohli. Ďakujeme. 

Dcérske spoločnosti »

inmedia
inmedia