» Pobočka: KOŠICE, Jazerná 1
RIADITEĽKA POBOČKY
Ing. Lucia Rafaelisová, reklamácie 0918/660222, 055/7896173
e-mail: kosice@inmediazv.sk
ODBYT
Domanová Jarmila, vedúca skladu, objednávky 0918/660224, 055/7896173
Šedivá Marianna , objednávky
hrubý tovar, mlieko, mliečne, mrazené výrobky, ovocie, zelenina, mäso
0918/660223, 055/7896173
fax: 055/7896174
OBCHODNÍ ZÁSTUPCOVIA
Ľuboslava Libová
Pavel Jusko
Viliam Zelinka
Renáta Stašáková
Tomáš Tomko
0918/660226
0918/660227
0918/660225
0918/660228
0940895457
» INMEDIA spol. s r.o., Nám. SNP 11, 960 01 Zvolen
KONATEĽ SPOLOČNOSTI
Ing. Miloš Kriho, riaditeľ
Mgr. Lucia Krihová, riaditeľka nákupu
045/5363 024
033/7910063
SEKRETARIÁT
Ing. Veronika Hrončeková 045/5363 024, 0918/660204
fax: 045/5326976
NÁKUP
Mgr. Lucia Krihová, riaditeľka nákupu 045/5363 024
MARKETING
Mgr. Oľga Koklesová, riaditeľka predaja 045/5363008, 0918/660200
Erika Petreková, asistentka, platby 045/5363008, 0918/660206
Ingrid Krajliková, asistentka - Školská mliečna liga 045/5363008, 0918/660236

Aktuality »

Dcérske spoločnosti »

inmedia
inmedia