» Pobočka: PRIEVIDZA, Košovská cesta 22
RIADITEĽKA POBOČKY
Ing. Jaroslava Masárová, reklamácie 046/5425302, 0918/660208
e-mail: masarova@inmediazv.sk
ODBYT
Bc. Oľga Hocková, objednávky 046/5425302, 0918/660207
Ing. Monika Hurtišová, objednávky 046/5425302, 0918/660209
Andrea Hajnovičová, objednávky
hrubý tovar, mlieko, mliečne, mrazené výrobky, ovocie, zelenina, mäso
046/5425302, 0918/660249
fax: 046/5425359
OBCHODNÍ ZÁSTUPCOVIA
Ing. Renáta Talianová
Katarína Burdová
Romana Viechová
0918/660205
0918/660213
0918/660216
» INMEDIA spol. s r.o., Nám. SNP 11, 960 01 Zvolen
KONATEĽ SPOLOČNOSTI
Ing. Miloš Kriho, riaditeľ
Mgr. Lucia Krihová, riaditeľka nákupu
045/5363 024
033/7910063
SEKRETARIÁT
Ing. Veronika Hrončeková 045/5363 024, 0918/660204
fax: 045/5326976
NÁKUP
Mgr. Lucia Krihová, riaditeľka nákupu 045/5363 024
MARKETING
Mgr. Oľga Koklesová, riaditeľka predaja 045/5363008, 0918/660200
Lenka Pinterová, asistentka, platby 045/5363008, 0918/660206
Ingrid Krajliková, asistentka - Školská mliečna liga 045/5363008, 0918/660236

Aktuality »

Dcérske spoločnosti »

inmedia
inmedia