» INMEDIA spol. s r.o., Nám. SNP 11, 960 01 Zvolen
KONATEĽ SPOLOČNOSTI
Ing. Miloš Kriho, riaditeľ
Mgr. Lucia Krihová, riaditeľka nákupu
045/5363 024
033/7910063
SEKRETARIÁT
Ing. Veronika Hrončeková 045/5363 024, 0918/660204
fax: 045/5326976
NÁKUP
Mgr. Lucia Krihová, riaditeľka nákupu 045/5363 024
MARKETING
Mgr. Oľga Koklesová, riaditeľka predaja 045/5363008, 0918/660200
Lenka Pinterová, asistentka, platby 045/5363008, 0918/660206
Ingrid Krajliková, asistentka - Školská mliečna liga 045/5363008, 0918/660236
» Centrála: ZVOLEN, Nám. SNP 11
ODBYT
Silvia Fleischackerová, vedúca odbytu 045/5363 008, 0918/660220
e-mail: odbyt@inmediazv.sk
Jana Kubincová, objednávky:
mlieko, mliečne, mrazené výrobky, ovocie, zelenina, mäso
0918/660201, 045/5363008
Katarína Pastierovičová, objednávky
mlieko, mliečne, mrazené výrobky, ovocie, zelenina, mäso
0918/660201, 045/5363008
fax: 045/5326976
Michaela Frajtová, objednávky 0918/660203, 045/5363008
Zuzana Drevenáková, objednávky 0918/660203
Alena Gállová, objednávky 0918/660203
OBCHODNÍ ZÁSTUPCOVIA
Peter Švec
Marek Pollák
Lenka Škultétyová
Katarína Burdová
Romana Viechová
Miroslava Novodomcová
0918/660218
0918/660211
0905/660215
0918/660213
0918/660216
0918/660212
SKLAD
Vladimíra Koudelová, vedúca, reklamácie 045/5320516, 0915/465322

Aktuality »

Dcérske spoločnosti »

inmedia
inmedia